Produktområder

Quality Support hjelper virksomheter og organisasjoner å lykkes i markeder der forandring er det normale. Vi er en liten fleksibel bedrift som strekker oss langt for våre kunder når dette er nødvendig. Ved prosjekter og oppdrag som krever større ressurser arbeider vi i nettverk. Dette gir oss den lille bedriftens fleksibilitet samtidig som vi har tilgang på den store bedriftens ressurser.

Selskapet forvalter følgende produktområder: