Filosofi

Idégrunnlag:

Quality Support utvikler organisasjoners konkurransekraft og lønnsomhet gjennom å skape:

  • Verdiskapende kundetilbakemeldinger
  • Økt kundenytte
  • Lønnsomme forbedringer
  • Reduserte kostnader
  • Bærekraftig ledelse

Omdømme:
Vi er kjent for rask respons, praktiske løsninger og ærlige priser.

Visjon:
Vi leverer økt kundenytte til redusert kostnad.

Mål:
Vi selger tjenester og support med høy og jevn kvalitet (Quality Support).

Kjerneverdier:
Vi respekteres for å være pålitelige, grundige og fleksible.

Strategi:
Våre veivalg bygger på å «Tenke-om med om-tanke».