Plattform

Det finnes mange ulike definisjoner på «kvalitet». I Quality Support arbeider vi med fire forskjellige kvalitetsbegreper, – opplevd, forventet, planlagt og levert.
Velllykket kvalitetsarbeid krever god forståelse av alle disse fire begrepene og dynamikken mellom de, samt en bærekraftig ledelse.

4Q- modellen er plattformen for vårt arbeid med å utvikle organisasjoner og virksomheter basert på markedets og omgivelenes foranderlige rammebetingelser
(klikk for full størrelse):

 

Quality-4Q