Support

Vi har erfaring for at den beste måten å styrke organisasjoners konkurransekraft på er å stimulere til å øke kundenytten mer enn kostnadene. Da er det ofte nødvendig å tenke om. Dette må gjøres med omtanke, både for virksomhetens kunder, medarbeidere og andre interessenter. Vi må også ta hensyn til samfunnet vi er en del av og naturen rundt oss. Det er dette vi kaller bærekraftig ledelse.

Quality Support kan hjelpe med gode verktøy og metoder for å lykkes med dette:

1. Kundetilbakemeldinger:
Kunden, brukeren, klienten, gjesten, pasienten etc vet som regel best hvor skoen trykker. Problemet er at ingen spør. Dermed går vi glipp av de aller beste og mest praktiske ideene til forbedring og produktutvikling. Vi kan hjelpe deg å ta kunden på alvor. Det er garantert lønnsomt.

2. Verdianalyse (Problem Detection Study):
Siden det sjelden finnes ressurser til å bearbeide alle gode forslag og ideer samtidig, er det viktig å be om kundens hjelp til å prioritere blant disse. Vi hjelper med å plukke ut de forbedringsmulighetene som er mest lønnsomme, gir mest kundenytte, bygger de beste relasjonene og som bidrar til et godt omdømme.

3. Forbedringsarbeide:
Driftsorganisasjonen er satt opp for å produsere forutsigbart og effektivt. Utvikling og forbedring krever en annen form for organisering. Vi hjelper med praktiske modeller og verktøy for å lykkes med å skape klima for et lønnsomt forbedringsarbeid. Det er viktig at produksjonen arbeider uforstyrret og med jevn kvalitet også mens vi forbedrer produktet og leveransene.

4. Kvalitetsstyring:
Ordet «kvalitetsstyring» virker ofte skremmende. Men det handler om å redusere risiko for uønskede situasjoner og hendelser. Risikokontroll er et byggekloss-system der vi reduserer en og en risiko. De alvorligste først. Vi hjelper med å finne gode verktøy for dette. Hensikten er en trygg, styrt og forutsigbar produksjon, og beredskap til å hanskes med det uforutsette.

5. Bærekraftig ledelse:
Ledelse og samhandling er relasjonelle ferdigheter der både ledere og medarbeidere må bidra for å lykkes. De fleste lærer best ved å gjøre. God praksis skaper gode normer i organisasjonen. Gode normer er igjen holdningsskapende. Gode holdninger driver god praksis. Dette er «den gode sirkelen». Bærekraftig ledelse handler om å velge riktig utstyr (teknologi), sette gode rutiner (system) og tilføre hensiktsmessig kompetanse (mennesker). Og ikke minst, – teknologien, systemene og menneskene må spille på lag.